Hiraniareda

Hiraniareda

Indische Mythologie

Beiname des Gottes des Feuers, Agni; er bedeutet: der vom Himmel Herabkommende, oder der Same des Himmels


Aus Vollmer's Mythologie aller Völker, Stuttgart 1874